Vui hội Trăng Rằm 2020: Tiết mục Văn nghệ chú Cuội chơi Trăng