Vui hội Trăng Rằm 2020: Tiết mục Văn nghệ Ghen Cô Vi