Vui hội Trăng Rằm 2020: Tiết mục Văn nghệ Thằng Cuội