Vui hội Trăng Rằm 2020: Tiết mục Văn nghệ Vũ điệu rửa tay